Trang chủ » Quy trình kỹ thuật » 06. QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CHE PHỦ VẾT THƯƠNG KHUYẾT DA ĐẦU MANG TÓC BẰNG VẠT DA TẠI CHỖ

06. QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CHE PHỦ VẾT THƯƠNG KHUYẾT DA ĐẦU MANG TÓC BẰNG VẠT DA TẠI CHỖ

Bước 1:  Thăm khám chuẩn bị

  • Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, vết thương của bệnh nhân.
  • Rửa vết thương sạch.
  • Đánh dấu, vẽ vùng vạt da cần che phủ

Bước 2:  Thực hiện
15

  • Sát trùng vết thương bằng dung dịch sát khuẩn.
  • Trải sant vô khuẩn lên vết thương.
  • Tiến hành cắt lọc, phẫu thuật kéo vùng vạt da cần để che phủ. Khâu vết thương.
  • Băng bó vết thương.
  • Kê toa thuốc hậu phẫu.

Bước 3:  Hậu phẫu

  • Thăm khám rửa vết thương hàng ngày, theo dõi những bất thường vết dấu hiệu sinh tồn, tình trạng vết thương.
  • Cắt chỉ sau 7- 10 ngày.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN