Trang chủ » Thế giới đẹp (page 5)

Thế giới đẹp

PHẪU THUẬT KHÂU TRỰC TIẾP SẸO VÙNG CỔ MẶT (<3CM)

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, vết thương của bệnh nhân. Rửa vết thương sạch. Bước 2:  Thực hiện Bước 3:  Hậu phẫu Thăm khám rửa vết thương hàng ngày, theo dõi những bất thường vết dấu hiệu sinh tồn, tình trạng …

Xem thêm »

PHẪU THUẬT CẮT BỎ U SẮC TỐ VÙNG MẶT

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, tiền sử bệnh lí, vùng u da cần phẫu thuật của bệnh nhân. Làm sạch vùng cần phẫu thuật Thực hiện xét nghiệm cần thiết cho phẫu thuật gây tê ( thời gian máu chảy, máu …

Xem thêm »

PHẪU THUẬT CẮT BỎ U PHẦN MỀM VÙNG CỔ

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, tiền sử bệnh lí, vùng u da cần phẫu thuật của bệnh nhân. Làm sạch vùng cần phẫu thuật Thực hiện xét nghiệm cần thiết cho phẫu thuật gây tê ( thời gian máu chảy, máu …

Xem thêm »

PHẪU THUẬT CẮT BỎ U DA MẶT LÀNH TÍNH

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, tiền sử bệnh lí, vùng u da cần phẫu thuật của bệnh nhân. Làm sạch vùng cần phẫu thuật Thực hiện xét nghiệm cần thiết cho phẫu thuật gây tê ( thời gian máu chảy, máu …

Xem thêm »

PHẪU THUẬT CẮT BỎ U DA LÀNH TÍNH VÙNG MẶT

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, tiền sử bệnh lí, vùng u da cần phẫu thuật của bệnh nhân. Làm sạch vùng cần phẫu thuật Thực hiện xét nghiệm cần thiết cho phẫu thuật gây tê ( thời gian máu chảy, máu …

Xem thêm »

PHẪU THUẬT CẮT BỎ NƠ VI SẮC TỐ VÙNG MẶT

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, tiền sử bệnh lí, vùng u da cần phẫu thuật của bệnh nhân. Làm sạch vùng cần phẫu thuật Thực hiện xét nghiệm cần thiết cho phẫu thuật gây tê ( thời gian máu chảy, máu …

Xem thêm »

GHÉP MỠ TỰ THÂN COLEMAN

Bước 1:  Thăm khám – Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về phương pháp tạo hình thiểu sản vùng mặt bằng phương pháp cấy mỡ. Thường sử dụng phương pháp này đối với người muốn khuôn mặt đầy đặn mà không sử dụng chất làm đầy …

Xem thêm »

GHÉP DA DẦY TOÀN BỘ (<10 CM2)

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, tiền sử bệnh lí, vùng khuyết da cần phẫu thuật của bệnh nhân. Tiến hành các xét nghiệm thường qui trước phẫu thuật. ( Công thức máu, thời gian máu chảy máu đông, sinh hóa, điện …

Xem thêm »

ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG CHÍNH MŨI BẰNG NẮN CHỈNH

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, tiền sử bệnh lí, vùng bị chấn thương. Tiến hành các xét nghiệm thường qui trước phẫu thuật. ( Công thức máu, thời gian máu chảy máu đông, sinh hóa, điện tim, XQ phổi..) Có thể …

Xem thêm »

TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY ĐỘN MÔ

Bước 1:  Thăm khám – Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn phương pháp tiêm chất làm đầy độn mô. Thường dùng phương pháp này ở những trường hợp ngại phẫu thuật đặt vật liệu nhân tạo. Chuẩn bị chất làm đầy tổng hợp với thành phần …

Xem thêm »