Trang chủ » Quy trình kỹ thuật » 75. QUY TRÌNH PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG HÀM MẶT KHÔNG THIẾU HỔNG TỔ CHỨC

75. QUY TRÌNH PHẪU THUẬT VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM VÙNG HÀM MẶT KHÔNG THIẾU HỔNG TỔ CHỨC

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị

  • Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, vết thương của bệnh nhân.
  • Rửa vết thương sạch.

Bước 2:  Thực hiện

12-khau-vet-thuong

Bước 3:  Hậu phẫu

  • Thăm khám rửa vết thương hàng ngày, theo dõi những bất thường vết dấu hiệu sinh tồn, tình trạng vết thương.
  • Cắt chỉ sau 5- 7 ngày.

Dựa trên quyết đinh số: 3449/QĐ-BYT
Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN