Trang chủ » Quy trình kỹ thuật

Quy trình kỹ thuật

120. QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CHỈNH SỬA CÁC BIẾN CHỨNG SAU MỔ NÂNG MŨI

Ngày đăng :1 tuần trước

Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về phần mũi bị biến chứng cần phẫu thuật của bệnh nhân. Vẽ đánh dấu vùng mũi cần phẫu thuật. Thực hiện xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật gây tê (thời gian máu chảy, máu đông). Bước 2: …

118. PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH MŨI GỒ

Ngày đăng :1 tuần trước

Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mũi gồ cần phẫu thuật của bệnh nhân. Vẽ đánh dấu vùng mũi cần phẫu thuật. Thực hiện xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật gây tê (thời gian máu chảy, máu đông). Bước 2: Thực …

107. PHẪU THUẬT KHÂU TẠO HÌNH MẮT HAI MÍ

Ngày đăng :1 tuần trước

Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mí trên hiện tại của bệnh nhân cần điều trị. Vẽ đánh dấu vùng cần phẫu thuật ở mí trên. Thực hiện xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật gây tê (thời gian máu chảy, máu …

85. QUY TRÌNH PHẪU THUẬT KHÂU ĐÓNG TRỰC TIẾP SẸO VÙNG CỔ, MẶT (>3CM)

Ngày đăng :1 tuần trước

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, vết thương của bệnh nhân. Rửa vết thương sạch. Bước 2:  Thực hiện Sát trùng vết thương bằng dung dịch sát khuẩn. Trải sant vô khuẩn lên vết thương. Tiến hành cắt lọc, khâu vết thương …

09. QUY TRÌNH PHẪU THUẬT GHÉP MỠ TỰ THÂN COLEMAN VÙNG TRÁN

Ngày đăng :1 tuần trước

Bước 1:  Thăm khám – Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tư vấn về phương pháp ghép mỡ tự thân coleman vùng trán. Thường sử dụng phương pháp này đối với người muốn vùng trán đầy đặn mà không sử dụng chất làm đầy tổng hợp. Vẽ đánh …

74. QUY TRÌNH KHÂU VẾT THƯƠNG ĐƠN GIẢN VÙNG HÀM MẶT CỔ  

Ngày đăng :1 tuần trước

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, vết thương của bệnh nhân. Rửa vết thương sạch. Bước 2:  Thực hiện Sát trùng vết thương bằng dung dịch sát khuẩn. Trải sant vô khuẩn lên vết thương. Tiến hành cắt lọc, khâu vết thương. …

73. QUY TRÌNH PHẪU THUẬT CẮT BỎ U DA LÀNH TÍNH VÀNH TAI

Ngày đăng :1 tuần trước

Bước 1: Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, u sụn vành tai. Vẽ đánh dấu u vùng vành tai cần phẫu thuật. Thực hiện các xét nghiệm thương qui gây tê (thời gian máu chảy, máu đông) gây mê hoặc tiền mê ( công thức máu, sinh hóa, …