Trang chủ » Quy trình kỹ thuật

Quy trình kỹ thuật

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THÁP MŨI BẰNG VẠT DA KẾ CẬN

Ngày đăng :7 Tháng Bảy, 2018

Bước 1: Chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng tháp mũi hiện tại của bệnh nhân cần điều trị. Vẽ đánh dấu vùng cần phẫu thuật : vùng cần lấy da hay vùng làm vạt da. Thực hiện xét nghiệm cần thiết khi phẫu thuật tê ( thời …

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NÂNG XƯƠNG CHÍNH MŨI

Ngày đăng :6 Tháng Bảy, 2018

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, tiền sử bệnh lí, vùng bị chấn thương. Tiến hành các xét nghiệm thường qui trước phẫu thuật. ( Công thức máu, thời gian máu chảy máu đông, sinh hóa, điện tim, XQ phổi..) Có thể …

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH MŨI SƯ TỬ

Ngày đăng :6 Tháng Bảy, 2018

Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mũi hiện tại cần phẫu thuật của bệnh nhân. Vẽ đánh dấu vùng mũi. Thực hiện xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật gây tê (thời gian máu chảy, máu đông). Bước 2: Thực hiện Bước …

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH LỖ MŨI

Ngày đăng :6 Tháng Bảy, 2018

Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mũi hiện tại cần phẫu thuật của bệnh nhân. Vẽ đánh dấu vùng mũi và vùng sau tai. Thực hiện xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật gây tê (thời gian máu chảy, máu đông). Bước …

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH CÁNH MŨI BẰNG GHÉP PHỨC HỢP VÀNH TAI

Ngày đăng :6 Tháng Bảy, 2018

Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mũi hiện tại cần phẫu thuật của bệnh nhân. Vẽ đánh dấu vùng mũi và vùng sau tai. Thực hiện xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật gây tê (thời gian máu chảy, máu đông). Bước …

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH CÁNH MŨI BẰNG CÁC VẠT DA CÓ CUỐNG

Ngày đăng :6 Tháng Bảy, 2018

Bước 1:  Thăm khám chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, tiền sử bệnh lí, vùng cung mày cần phẫu thuật của bệnh nhân. Tiến hành các xét nghiệm thường qui trước phẫu thuật. ( Công thức máu, thời gian máu chảy máu đông, sinh hóa, điện …

PHẪU THUẬT LẤY SỤN VÁCH NGĂN MŨI LÀM VẬT LIỆU GHÉP TỰ THÂN

Ngày đăng :6 Tháng Bảy, 2018

Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mũi hiện tại cần phẫu thuật của bệnh nhân. Vẽ đánh dấu vùng mũi và vùng sau tai. Thực hiện xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật gây tê (thời gian máu chảy, máu đông). Bước …

PHẪU THUẬT HẠ THẤP SỐNG MŨI

Ngày đăng :6 Tháng Bảy, 2018

Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mũi gồ cần phẫu thuật của bệnh nhân. Vẽ đánh dấu vùng mũi cần phẫu thuật. Thực hiện xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật gây tê (thời gian máu chảy, máu đông). Bước 2: Thực …

PHẪU THUẬT GIẢI PHÓNG SẸO CHÍT HẸP LỔ MŨI

Ngày đăng :6 Tháng Bảy, 2018

Bước 1: Chuẩn bị Thăm khám tiền sử bệnh lí, tình trạng sẹo gây chít hẹp lổ mũi. Vẽ đánh dấu vết mổ cần phẫu thuật. Thực hiện các xét nghiệm thương qui gây tê (thời gian máu chảy, máu đông) gây mê hoặc tiền mê ( công thức máu, …

PHẪU THUẬT CHỈNH SỤN CÁNH MŨI

Ngày đăng :6 Tháng Bảy, 2018

Bước 1:  Thăm khám – chuẩn bị Thăm khám, tư vấn về tình trạng mũi hiện tại cần phẫu thuật của bệnh nhân. Vẽ đánh dấu vùng mũi và vùng sau tai. Thực hiện xét nghiệm cơ bản cho phẫu thuật gây tê (thời gian máu chảy, máu đông). Bước …

TẠO HÌNH KHUYẾT DA ĐẦU BẰNG GHÉP DA DẦY

Ngày đăng :6 Tháng Bảy, 2018

Bước 1:  Thăm khám- chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, tiền sử bệnh lí, vùng khuyết da cần phẫu thuật của bệnh nhân. Tiến hành các xét nghiệm thường qui trước phẫu thuật. ( Công thức máu, thời gian máu chảy máu đông, sinh hóa, điện …

QUI TRÌNH TẠO HÌNH KHUYẾT DA ĐẦU BẰNG VẠT DA TẠI CHỖ

Ngày đăng :6 Tháng Bảy, 2018

Bước 1:  Thăm khám chuẩn bị Tiến hành thăm khám dấu hiệu sinh tồn, tiền sử bệnh lí, vùng khuyết da cần phẫu thuật của bệnh nhân. Tiến hành các xét nghiệm thường qui trước phẫu thuật. ( Công thức máu, thời gian máu chảy máu đông, sinh hóa, điện …